ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

εξ αποστάσως επιμορφωτικό πρόγραμμα

Επιμόρφωση αιχμής από απόσταση

​​Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα πρωτοποριακό επιμορφωτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα Ιατρική Γενετική έχει διάρκεια 9 μηνών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους συμμετέχοντες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της επιμόρφωσης και της πρακτικής άσκησης απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

​​Η επιμόρφωση απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής (Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Ανωτάτης Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων) καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών με ειδικό ενδιαφέρον προς το αντικείμενο.​ ​Δεκτοί γίνονται επίσης και απόφοιτοι σχολών Χημείας και Φυσικής με μεταπτυχιακό τίτλο σε βιοϊατρικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια kamagra της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες επιμορφωτικού περιεχομένου που αφορούν στην κατανόηση, εξειδίκευση, παραπομπή και πραγματοποίηση εξετάσεων ιατρικής γενετικής και στην εκπαίδευση σε νέες τεχνικές για τη μοριακή διάγνωση των γενετικών ασθενειών.

​Αξίζει να ακούσετε για το πρόγραμμα από τους ίδιους τους επιμορφούμενους.
Διαβάστε εδώ την αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

​Επιμόρφωση

Το βασικό σκέλος της επιμόρφωσης πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει μεγάλη ευελιξία χρόνου και οργάνωσης της μελέτης στους ενήλικες συμμετέχοντες, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν ανελαστικές προσωπικές και επαγγελματικές δεσμεύσεις.
Το πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ακολουθεί τις αρχές της εξ αποστάσεως μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, μεγιστοποιώντας τα οφέλη της μελέτης των συμμετεχόντων. Αξιοποιεί ψηφιακά kamagra jelly εργαλεία, ηλεκτρονικές πηγές και πολυμορφικό υλικό (εικόνα, βίντεο, ήχος, κείμενο, βάσεις δεδομένων κ.ά.) με αποτέλεσμα ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον εκπαίδευσης.
Η διάρκεια του θεωρητικού σκέλους είναι 33 διδακτικές εβδομάδες και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει.

Εργαστήριο

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία (1) εβδομάδα εργαστηριακής πρακτικής άσκησης σε άριστα εξοπλισμένα σύγχρονα εργαστήρια, στην Αθήνα ή στα Ιωάννινα.
Εκεί δίνεται η μοναδική δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο της Γενετικής Ιατρικής και να συμμετάσχουν σε εργαστηριακές ασκήσεις και κλινικη παρατήρηση που ενισχύουν την πρακτική εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης.
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το διάστημα παρακολούθησης που επιθυμούν, καθώς και την πόλη πραγματοποίησής του.

Για τα Ιωάννινα:
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη του Πανεπιστημίου kamagra 100 Ιωαννίνων (περισσότερες πληροφορίες)

Για την Αθήνα:
Genesis – Genoma Lab, Κέντρο Γενετικής Διάγνωσης (περισσότερες πληροφορίες)

Επιστ. συνεργάτες

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχουν οι κ. Ιωάννης Γεωργίου, Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Παν/μίου Ιωαννίνων, και ο κ. Εμμανουήλ Καναβάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστημίου Αθηνών.
​Η συγγραφική ομάδα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ειδικούς επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι κατέχουν βασικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος. Συγγράφουν το υλικό που μελετούν οι εκπαιδευόμενοι και αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη για τη μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή κατάλληλη για ηλεκτρονική μάθηση.
Η επιμόρφωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη συμβούλων επιμόρφωσης και των υπηρεσιών υποστήριξης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την εποπτεία ειδικού συνεργάτη με ειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Εκπαίδευση αιχμής από απόσταση Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας καλωσορίζει σε ένα ακόμη καινοτόμο super kamagra 2 in 1 πρόγραμμα κατάρτισης με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα Ιατρικής Γενετικής έχει διάρκεια 9 μηνών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους συμμετέχοντες.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει ευκαιρίες μάθησης υψηλής ποιότητας στους φοιτητές του από την ίδρυσή του το 2001. Το κέντρο προσφέρει μια ποικιλία μαθημάτων και προγραμμάτων, ανταποκρινόμενο στις ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών. Το κέντρο παρέχει επίσης υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως εξατομικευμένη καθοδήγηση, ομαδική εργασία και διαδικτυακές πηγές. Επιπλέον, το κέντρο προσφέρει συμβουλευτική εντός της πανεπιστημιούπολης και βοήθεια για φοιτητές με αναπηρίες.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ένας μοναδικός θεσμός που προσφέρει στους φοιτητές του ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς, από την ιατρική έως τη νομική. Το LLC προσφέρει στους kamagra 100mg φοιτητές του την ευκαιρία να μάθουν σε ένα δυναμικό και ελκυστικό περιβάλλον, το οποίο τους βοηθά να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους με ευέλικτο τρόπο. Εκτός από την παραδοσιακή μάθηση στην τάξη, το LLC παρέχει επίσης στους σπουδαστές ευκαιρίες συμμετοχής σε πρακτική άσκηση, ερευνητικά προγράμματα και άλλες πρακτικές μαθησιακές εμπειρίες. Το LLC αποτελεί σημαντικό μέρος της διδακτικής και ερευνητικής αποστολής του πανεπιστημίου και παρέχει στους φοιτητές τις δεξιότητες που χρειάζονται για να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά την αποφοίτησή τους από το πανεπιστήμιο.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων, τόσο στα ελληνικά όσο και στις ξένες γλώσσες, για μαθητές όλων των ηλικιών. Το κέντρο διαθέτει βιβλιοθήκη με περισσότερους από 10.000 τίτλους, καθώς και εργαστήρια υπολογιστών και αίθουσες μελέτης. Υπάρχει επίσης kamagra chewable tablets ένα καφέ και ένα μικρό γυμναστήριο.

Το κέντρο εγκαινιάστηκε το 2001 με σκοπό να προσφέρει ευκαιρίες δια βίου μάθησης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Τώρα προσφέρει μαθήματα στην ιατρική, τη νομική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την πληροφορική, τη γεωργία και τη δασοκομία, την αρχιτεκτονική και τη μηχανική. Το κέντρο φιλοξενεί επίσης διαλέξεις από κορυφαίους Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και καλά εξοπλισμένα ιδρύματα στην Ελλάδα. Το LLC προσφέρει μια σειρά μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των φοιτητών όσο και των επαγγελματιών.

Το LLC ιδρύθηκε το 2001 ως μια προσπάθεια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να προσφέρει στους φοιτητές του εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης που θα τους εφοδιάσει για ένα επιτυχημένο μέλλον. Από τότε το LLC έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, προσφέροντας μαθήματα στην ιατρική, τη νομική, τη μηχανική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την πληροφορική και πολλά άλλα.

Η LLC παρέχει στους σπουδαστές πρόσβαση σε πόρους και εκπαιδευτικούς κορυφαίας ποιότητας, οι οποίοι μπορούν να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουντόσο ακαδημαϊκά όσο και επαγγελματικά.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΚΔΒΜ) είναι ένα κέντρο δια βίου μάθησης που στοχεύει στην προώθηση της ενεργού και διαδραστικής μάθησης σε όλους τους κλάδους του πανεπιστημίου. Το LLC παρέχει ποικίλες υπηρεσίες, όπως εκπαίδευση kamagra gel ενηλίκων, διαδικτυακά μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια. Προσφέρει επίσης υποστήριξη σε φοιτητές που θέλουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών. Το LLC διαθέτει βιβλιοθήκη με πηγές για διάφορα θέματα και παρέχει υπολογιστές και εκτυπωτές για χρήση από τους φοιτητές. Το LLC ενθαρρύνει τους φοιτητές να συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες και επιτροπές, ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες που θα είναι πολύτιμες όταν εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό ή συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ένας μοναδικός θεσμός που παρέχει ευκαιρίες δια βίου μάθησης στους φοιτητές του. Το κέντρο προσφέρει μαθήματα στην ιατρική, τη νομική, τις επιχειρήσεις, τη μηχανική και άλλους κλάδους. Το κέντρο παρέχει επίσης υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως συμβουλευτική και καθοδήγηση. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από μια ποικιλία μαθημάτων που ταιριάζουν στις ατομικές τους ανάγκες. Το κέντρο δίνει μεγάλη έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη και βοηθά τους φοιτητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στη ζωή.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ένα από τα πιο σημαντικά και καινοτόμα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων, από τη βασική εκπαίδευση έως τις διδακτορικές σπουδές. Το διδακτικό προσωπικό του κέντρου αποτελείται από ειδικούς με υψηλά kamagra oral jelly προσόντα στον τομέα τους, ενώ οι εγκαταστάσεις που παρέχει είναι μοναδικές. Εκτός από τα συμβατικά μαθήματα, το κέντρο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών μάθησης, όπως εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικτυακά μαθήματα. Περισσότεροι από 5.000 σπουδαστές εγγράφονται στα προγράμματά του κάθε χρόνο.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ένα κέντρο που προσφέρει ευκαιρίες μάθησης στους φοιτητές, το προσωπικό και το διδακτικό προσωπικό. Το κέντρο διαθέτει βιβλιοθήκη με περισσότερα από 30.000 βιβλία και περιοδικά, καθώς και σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο και εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το κέντρο διαθέτει επίσης εργαστήρια για διάφορα θέματα, όπως συγγραφή, φωτογραφία, μαγειρική και κηπουρική.

X

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop